top of page

ТР СU 020/2011

"Elektromagnetická kompatibilita technických zařízení"

Seznam zařízení, která podléhá posuzování shody ve formě certifikace v souladu s technickými předpisy celní unie "Elektromagnetická kompatibilita technických zařízení" (TP CU 020/2011):

 1. Elektrické přístroje a zařízení pro domácnost:

  • na vaření a skladování potravin a mechanizace kuchyňských prací;

  • ke zpracování (praní, žehlení, sušení, čištění) prádla, oděvů a obuvi;

  • pro čištění a uklízení prostor;

  • pro udržení a upravu klima v místnosti;

  • hygienická zařízení;

  • pro péče o vlasy, nehty a pokožku;

  • pro ohřev těla; 

  • vibrační;

  • herní, sportovní a fitness;

  • audio a video, přijímače vysílání;

  • pro šití a pletení;

  • napájecí zdroje, nabíječky baterií, regulátory napětí;

  • pro zahradnické služby;

  • pro akvária a zahradní jezírka;

  • elektrická čerpadla;

  • osvětlovací zařízení a světelné zdroje;

  • jističe s elektronickou regulací;

  • proudový chránič s elektronicky řízeným;

  • zařízení pro obloukové svařování.

 2. Osobní elektronické počítače (PC).

 3. Technická zařízení připojená k PC:

  • tiskárny;

  • monitory;

  • skenery;

  • nepřerušitelný zdroj napájení;

  • aktivní reproduktory poháněné střídavým proudem;

  • multimediální projektory.

 4. Nástroje elektrické (ruční a přenosná elektrická zařízení).

 5. Elektro-hudební nástroje.

Certifikace zařízení s elektromagnetickou kompatibilitou:

Zařízení s elektromagnetickou kompatibilitou je dovoleno používat na trhu EAEU když je v souladu s technickými předpisy celní unie, a má potvrzení o shodě. 

Zařízení, která zařazena do výše uvedeného Seznamu, podléhají posuzování shody ve formě přípravy certifikátu shody. Zařízení, která nejsou zahrnuty do Seznamu, je předmětem posuzování shody ve formě přípravy prohlášení o shodě.

Žádost o vystavení certifikátu nebo prohlášení může podat výrobce produktů, jeho zplnomocněný zástupce na území celní unie, nebo odběratel produktů.

Certifikát a prohlášení o shodě se vydává pro sériovou výrobu na dobu do 5 let.

K žádosti o poskytování služeb je třeba přiložit následující dokumenty:

 • požadavky kupujícího k certifikaci (scan části kontraktu nebo technické specifikace týkající se certifikace);

 • celní kódy dodávaného zařízení;

 • technický popis zařízení (technický pasport);

 • návod na použití;

 • certifikáty shody jednotlivých součástí a příslušenství;

 • protokoly výrobnich zkoušek pro každe výrobní číslo.

U nás můžete získat dokumenty shody zařízení požadavkům Technických předpisu celní unie a EAEU.

bottom of page