top of page

CERTIFIKACE SHODY

Certifikační služby pro Celní unie (CU) a Eurasijskou ekonomickou unii (EAEU) 

Při dovozu výrobků do zemí EAEU musí být předložený na celníci povinný EAC Certifikát shody nebo EAC Prohlášení o shodě na dovážené zboží, nebo vysvětlující dopis vydaný certifikačním orgánem, který potvrzuje, že certifikace dovážených výrobků není povinná. 

​Prohlašení o shodě s TP CU a TP EAEU
Osvědčení o státní registraci
Сertifikát o shodě GAZPROMSERT (dobrovolný)
Сertifikát shody GOST R
Certifikace měřicích přístrojů

Celní unie (CU) byla založena v říjnu 2007. V současné době zahrnuje Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Arménii, Kyrgyzstán.

V roce 2010 v celní unie bylo rozhodnuto zavést jednotné požadavky na výrobky (Technické předpisy celní unie) a zrušit národní normy.

 

Eurasijská ekonomická unie (EAEU) je ekonomická unie sdružující BěloruskoRuskou federaciKazachstánArménii a Kyrgyzstán. Dohoda o vzniku unie, jejíž účelem je přispívat k užší integraci členských zemí, byla podepsána dne 29. května 2014. 

 

Technické předpisy CU (TP CU) a EAEU (TP EAEU) - je dokumenty, které se stanoví povinné požadavky na výrobky a související požadavky na procesy výroby, montáže, uvedení do provozu (používání), skladování, přepravu (dopravu), prodej a likvidace, a který je schválen Komisí CU a EAEU.

Certifikát shody TP CU - dokument, kterým certifikační orgán potvrzuje shodu výrobku s požadavky TP CU.

Prohlášení o shodě TP CU - dokument, kterým výrobce (zplnomocněný zástupce, dodavatel, prodejce) potvrzuje shodu výrobku s požadavky TP CU.

Certifikát shody TP EAEU (Certifikát EAC) je přechodným dokladem z certifikátu celní unie k certifkátu EAEU. Certifikace EAEU zase potvrzuje shodu výrobků s požadavky technických předpisů celní unie.

EAC - Eurasian Conformity (Eurasijská shoda) - referenční značka, označující, že výrobek označený touto značkou prošel všechny postupy stanoveny v technických předpisech EAEU. To znamená, že je ve shodě se všemi platnými pro tento produkt technické předpisy.

Certifikace EAC / Celní unie

Obrázek jednotné značky oběhu výrobků na trhu členských států Celní unie a EAEU.

 

Rozměry speciálního označení identifikuje výrobce zařízení.

Základní rozměr by měl být nejméně 5 mm.

bottom of page