top of page

 СERTIFIKÁT SHODY  TP EAEU

 

Co potřebujete vědět při získání Certifikátu shody TP EAEU?

 • certifikát může být získán na sériovou výrobu a pro každou šarži zvlášť;

 • maximální doba platnosti certifikátu shody TP EAEU je 5 let;

 • certifikáty shody jsou evidovány v Jednotném registru certifikátů shody TP EAEU (státní registr);

 • na určité skupiny výrobků je povinná inspekce výroby a testování produktu ve speciálně akreditovaných laboratořích;

 • žádost o registraci certifikátu může podat zplnomocněný zástupce výrobce produktů na území celní unie, nebo odběratel produktů;

 • každý účastník trhu EAEU je povinen podstoupit procesu certifikace v případě, že jeho výrobek je v Jednotných seznaméch zboží, podléhajících certifikaci. Jednotný seznamy výrobků, podléhajících certifikaci, jsou uvedeny v  přílohách k TP EAEU.

Certifikace EAC, Celni unie, Poradenstvi, EXPORTA s.r.o.

Co je to certifikát EAEU?

Pro dovoz a používání výrobků na území státu celní unie povinným dokladem je Certifikát shody TP EAEU, ktéry potvrzuje shodu výrobků platným předpisům celní unie, EAEU a státním standardům (GOST).

Certifikát shody TP EAEU výstavuje se na speciálním formuláří, který je stejný pro všechny členské státy EAEU.

Certifikát shody TP EAEU - dokument, kterým certifikační orgán potvrzuje shodu výrobku s požadavky TP EAEU.

Informace a dokumentace, která je nezbytná k získání certifikátu:

 • požadavky kupujícího k certifikaci (scan části kontraktu nebo technické specifikace týkající se certifikace);

 • celní kódy dodávaného zařízení;

 • technický popis zařízení;

 • návod na použití;

 • protokoly výrobnich zkoušek pro každe výrobní číslo.

Příprava certifikátu shody TP EAEU je velmi složitý proces, který vyžaduje od žadatele znalostí legislativy, nuance v oblasti certifikace výrobků a dostatek času. Z tohoto důvodu nabízíme služby naší společnosti, která převezme vyřízení všech byrokratických formalit aby co nejdříve Vám předložili dokument, který dává právo obchodovat ve všech zemích EAEU.

bottom of page