top of page

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Požární bezpečnost a požární certifikace v Rusku?

Hlavním právním předpisém upravujícím průběh v Rusku požární certifikace je Federální zákon №123-FZ  „Technický předpis o požadavkách na požární bezpečnost“

V oblasti požární bezpečnosti potvrzení shody zařízení se provádí ve formě vystávení povinného nebo dobrovolného certifikátu shody.

Certifikát požární bezpečnostní (požární certifikát) je dokladém potvrzujícím shodu výrobků s požadavky požární bezpečnosti.

Certifikát požární bezpečnostní se vydává na dobu 1 až 5 let.

Jak získat požární certifikát?

 

K žádosti o poskytování služeb je třeba:

  1. Přiložit následující dokumenty:

  • požadavky kupujícího k certifikaci (scan části kontraktu nebo technické specifikace týkající se certifikace);

  • hodnocení rizik vznícení;

  • celní kódy dodávaného zařízení;

  • technický popis zařízení (technický pasport);

  • návod na použití;

  • certifikáty ATEX jednotlivých součástí a příslušenství;

  • protokoly výrobnich zkoušek pro každe výrobní číslo.   

   2. Poskytnout vzorky výrobků pro testování ve zkušební laboratoře.

 

Certifikát požární bezpečnostní může být vystáven jen na základě kladného výsledku provedených zkoušek vzorků výrobků ve zkušební laboratoře.

bottom of page