top of page

Seznam (č.1) zařízení, která podléhá posuzování shody ve formě přípravy certifikátu shody s technickými předpisy celní unie "O bezpečnosti strojů a zařízení" (TP CU 010/2011):

 1. Dřevoobráběcí stroje pro domácnost.
 2. Snowbaths, sněžných skútrů a přívěsů k nim.

 3. Garážové zařízení pro motorová vozidla a přívěsy.

 4. Zemědělské stroje.

 5. Prostředky malé mechanizace pro použití v zahradnictví a lesnictví mechanizovaný, včetně elektrických.

 6. Stroje pro hospodářská zvířata, drůbež a výrobu krmiva.

 7. Nástroje mechanizované, včetně elektrických.

 8. Technologická zařízení pro těžbu dřeva, skladování a plavení dřeva:

  • řetězové pily;
  • řetězové pily elektrické.

 9. Technologická zařízení pro obchodní podniky, veřejné stravování a kuchyní.

 10. Zařízení pro skrývkové a čisticí práce a upevnění v důlním díle:

  • kombajny;

  • mechanizované komplexy;

  • mechanizované obložení pro lávy;

  • pneumatické nářadí.

 11. Zařízení pro vrtání důlních děl:

  • kombajny na uhlí a kamení;

  • kovové obložení pro připravu děl.

 12. Zařízení kmenových výtahů a důlní dopravy:

  • důlní hřeblové dopravníky;

  • dopravníky důlní pásové;

  • důlní vrátky.

 13. Zařízení na vrtání otvorů, zařízení pro nabíjení a přípravu tryskacích otvorů:

  • pneumatická kladiva (vrtací kladiva);

  • bourací kladiva;

  • stroje pro vrtání v těžebním průmyslu;

  • vrtné soupravy.

 14. Zařízení pro odvod i odprášení:

  • ventilátory důlní;

  • prostředky pro sběr prachu a odprášení;

  • kyslíkové kompresory.

 15. Manipulační technika, jeřáby.

Seznam (č.2) zařízení, která podléhá posuzování shody ve formě přípravy prohlášení o shodě s technickými předpisy celní unie "O bezpečnosti strojů a zařízení" (TP CU 010/2011):

 1. Turbíny a plynové turbíny.
 2. Tažná zařízení.
 3. Drtiče.
 4. Dieselgenerátory.
 5. Příslušenství pro zvedání.
 6. Dopravníky.
 7. Elektrické kladkostroje lanové a řetězové.
 8. Výrobní doprava podlahová bezkolejová.
 9. Zařízení chemické, pro spracování ropy a plynu.
 10. Zařízení pro zpracování polymerních materiálů.
 11. Zařízení čerpací (čerpadla, čerpací jednotky a agregáty).
 12. Kryogenní zařízení, kompresorové, chladící, autogenní, pro úpravu plynu:
  • zařizení na dělení vzduchu a vzácných plynů;
  • zařízení pro přípravu a čištění plynů a kapalin, zařízení pro přenos tepla a hmoty kryogenních systémů a zařízení;
  • kompresory (poháněný vzduchém a zemní plyném);

  • chladicí zařízení.

 13. Zařízení pro úpravu plamenem kovů a pokovování výrobků.

 14. Zařízení pro čištění plynu a sběr prachu.

 15. Zařízení pro buničiny a papír.

 16. Papírenské stroje.

 17. Zařízení pro ropná pole, vrtání, geologický průzkum.

 18. Technologické zařízení a zařízení pro nanášení povlaků na strojírenské výrobky.

 19. Zařízení pro kapalný amoniak.

 20. Zařízení pro přípravu a čištění pitné vody.

 21. Kovoobráběcí stroje.

 22. Stroje pro kování a lisování.

 23. Zařízení pro obrábění dřeva (kromě stroje pro domácnost ).

 24. Technologické zařízení pro slévárenství.

 25. Zařízení pro svařování a tepelné stříkání.

 26. Průmyslové traktory.

 27. Vysokozdvižný vozíky.

 28. Jízdní kola (s výjimkou pro dětí).

 29. Stroje pro kopání, rekultivace, vývoj a údržbu lomů.

 30. Silniční stroje a zařízení pro přípravu malt.

 31. Stavební stroje a zařízení.

 32. Zařízení pro výrobu stavebních materiálů.

 33. Technologická zařízení pro těžbu dřeva, skladování a plavení dřeva (kromě benzínových pil a elektrických řetězových).

 34. Technologická zařízení pro rašelinový průmysl.

 35. Průmyslové zařízení pro prádelny.

 36. Zařízení pro chemické čištění a barvení oblečení a spotřebního zboží.

 37. Stroje a zařízení pro veřejné služby.

 38. Průmyslové ventilátory.

 39. klimatizační zařízení průmyslové.

 40. Ohřívače a chladiče vzduchu.

 41. Technologická zařízení pro lehký průmysl.

 42. Technologická zařízení pro textilní průmysl.

 43. Technologická zařízení pro výrobu chemických vláken, skleněných vláken a azbestových vláken.

 44. Technologická zařízení pro potravinářský, masný, mlékárenský a rybářský průmysl.

 45. Technologická zařízení pro mlynářství.

 46. Technologická zařízení pro obchodní podniky, veřejné stravování a kuchyní.

 47. Poligrafické zařízení.

 48. Technologická zařízení pro sklářský, porcelánový a kabelový průmysl.

 49. Kotle na topení na tuhá a kapalná paliva.

 50. Plynové a kombinované hořáky (kromě blokových) na kapalné palivo, vložený do zařízení
  pro použití ve výrobních procesech průmyslových podniků.

 51. Přístroje na ohřívání vody a topení pracující na tuhá a kapalná paliva.

 52. Frézy:

  • frézy s vyměnitelnými karbidovými vložkami;

  • frézy na řezání a prořezání vysokorychlostního oceli;

  • karbidové frézy.

 53. Řezačky:

  • řezačky s pájenými tvrdokovovými deskami;

  • řezačky s vyměnitelnými tvrdokovovými deskami.

 54. Kotoučové pily s tvrdokovovými deskami k obrábění dřevěných materiálů.

 55. Nářadí zámečnické a montážní s izolační rukojeti pro práci na elektrických zařízeních do 1000 V.

 56. Frézy:

  • dřevoobráběcí frézy s reliéfními zuby;

  • dřevoobráběcí frézy s noži z oceli nebo tvrdého kovu;

  • frézy válcové montovaný.

 57. Nástroje z přírodních a syntetických diamantů:

  • diamantové brusné kotouče;

  • kotouče diamantové upichovací.

 58. Nářadí ze syntetických supertvrdých materiálů na bázi nitridu boru:

  • brusné kotouče.

 59. Armatura průmyslová potrubní.

 60. Nářadí abrazivní, brusné materiály:

  • brusné kotouče, včetně ručních strojů;

  • kruhy brusné;

  • lešticí kotouče;

  • brusné kotouče lamelové;

  • brusné pásy nekonečné;

  • Brusné kotouče fíbrové.

Certifikace zařízení:

Potvrzení shody se provádí ve formě vystavení certifikátu nebo prohlášení.

Potvrzení bezpečnosti strojů a zařízení když je v souladu s technickými předpisy celní unie, povolují:

 • bezpřekážlivý dovoz strojů a zařízení na území EAEU

 • realizace strojů a zařízení v jediném území EAEU.

Zařízení, která zařazena do výše uvedeného Seznamu č.1, podléhají posuzování shody ve formě přípravy certifikátu shody. Zařízení, která jsou zahrnuty do Seznamu č.2, je předmětem posuzování shody ve formě přípravy prohlášení o shodě.

Žádost o vystavení certifikátu nebo prohlášení může podat výrobce produktů, jeho zplnomocněný zástupce na území celní unie, nebo odběratel produktů.

Certifikát a prohlášení o shodě se vydává pro sériovou výrobu na dobu 1 až 5 let.

Tento technický předpis platí pro stroje a (nebo) zařízení, které se použiváji na nebezpečných výrobních objektech (NVO) a spadajících do seznamu (č.1) zařízení s vystavením prohlášení o shodě (schéma 5d)

Nedílnou součástí prohlášení o shodě (schéma 5d) je certifikát na typ výrobku odůvodnění bezpečnostní.

K žádosti o poskytování služeb je třeba přiložit následující dokumenty:

 • požadavky kupujícího k certifikaci (scan části kontraktu nebo technické specifikace týkající se certifikace);

 • odůvodnění bezpečnostní;

 • celní kódy dodávaného zařízení;

 • technický popis zařízení (technický pasport);

 • návod na použití;

 • certifikáty shody jednotlivých součástí a příslušenství;

 • protokoly výrobnich zkoušek pro každe výrobní číslo.

"Nebezpečný výrobní objekt (NVO)" - podle federálního zákona ze dne 21. července 1997 № 116-FZ "O průmyslové bezpečnosti nebezpečných výrobních objektu" jsou podniky nebo výrobní závody, oddělení, plošiny a další zařízení, stanovené v dodatku č.1 k tomuto zákonu. 

"Odůvodnění bezpečnostní" - dokument obsahující analýzu rizik, stejně jako informace z konstrukční, provozní a technologické dokumentace o minimálních opatření potřebných k zajištění bezpečnosti, který doprovázejí stroje a (nebo) zařízení ve všech fázích životního cyklu, a je doplněny informacemi o výsledcích posouzení rizik během provozní fáze po generální opravě.​

Naši odborníci mají bohaté zkušenosti v přípravě odůvodnění bezpečnostní.

Doba zpracování dokumentu cca 2-3 týdny.

U nás můžete získat dokumenty shody zařízení požadavkům Technických předpisu celní unie a EAEU.

bottom of page