top of page

TECHNICKÉ PŘEDPISY 

CU a EAEU

Technické předpisy celní unie (TP CU) a EAEU (TP EAEU) - je dokumenty, které se stanoví povinné požadavky na výrobky a související požadavky na procesy výroby, montáže, uvedení do provozu (používání), skladování, přepravu (dopravu), prodej a likvidace, a který je schválen Komisí CU.

Technické předpisy CU a EAEU, která vstoupila v platnost:

ТР СU 001/2011 "O bezpečnosti železničního vozového parku"
ТР СU 002/2011 "O bezpečnosti vysokorychlostního železničního transportu"

ТР СU 003/2011 "O bezpečnosti železniční infrastruktury"

ТР СU 004/2011 "O bezpečnosti zařízení nízkého napětí"

ТР СU 005/2011 "O bezpečnosti obalu"

TP CU 006/201 "O bezpečnosti zábavní pyrotechniky"

ТР СU 007/2011 "O bezpečnosti výrobků určených pro děti a mládež"

ТР СU 008/2011 "O bezpečnosti hraček"

ТР СU 009/2011 "O bezpečnosti parfumerie a kosmetických výrobků"

ТР СU 010/2011 "O bezpečnosti strojů a zařízení"

ТР СU 011/2011 "Bezpečnost výtahů"

ТР СU 012/2011 "O bezpečnosti zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu"
ТР СU 013/2011 "O požadavcích na automobilový a letecký benzin, motorovou naftu a lodní palivo, palivo pro tryskové motory a topný olej"

TP CU 014/2011 "Bezpečnost dálnic a silnic" 

ТР СU 015/2011 "O bezpečnosti obilí"

ТР СU 016/2011 "O bezpečnostní zařízení, která pracují na plynná paliva"

ТР СU 017/2011 "O bezpečnosti výrobků lehkého průmyslu"

TP CU 018/2011 "O bezpečnosti kolových vozidel"

ТР СU 019/2011 "O bezpečnosti osobních ochranných prostředků"

ТР СU 020/2011 "Elektromagnetická kompatibilita technických zařízení"

ТР СU 021/2011 "O bezpečnosti potravin"

ТР СU 022/2011 "Potravinářské výrobky, z hlediska jejich označování"

ТР СU 023/2011 "Technické předpisy pro šťávy z ovoce a zeleniny"

ТР СU 024/2011 "Technické předpisy pro olejové a mléčné výrobky"

ТР СU 025/2012 "O bezpečnosti nábytkových výrobků"

ТР СU 026/2012 "O bezpečnosti malých plavidel"

ТР СU 027/2012 "O bezpečnosti některých typů specializovaných potravinářských produktů, včetně dietní léčebné a dietní preventivní výživy"

ТР СU 028/2012 "O bezpečnosti výbušnin a produktů na jejich základě"

ТР СU 029/2012 "Bezpečnostní požadavky na potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci a pomocné látky"

ТР СU 030/2012 "O požadavcích na maziva, olej a speciální kapaliny"

TP CU 031/2012 "O bezpečnosti zemědělských a lesnických traktorů a přívěsů"

ТР СU 032/2013 "O bezpečnosti zařízení, která provozuje pod přetlakem"

ТР СU 033/2013 "O bezpečnosti mléka a mléčných výrobků"

ТР СU 034/2013 "O bezpečnosti masa a masných výrobků"

TP CU 035/2014 "Technické předpisy na tabákové výrobky"

TP EAEU 036/2016 "Požadavky zkapalněné ropné plyny používané jako palivo"

TP EAEU 037/2016 "O omezení používání nebezpečných látek ve výrobcích elektrotechniky a radioelektroniky"

TP EAEU 038/2016 "O bezpečnosti atrakcí"

TP EAEU 039/2016 "K požadavkům na minerální hnojiva"

TP EAEU 040/2016 "O bezpečnosti ryb a rybích produktů"

TP EAEU 041/2017 "O bezpečnosti chemických výrobků"

TP EAEU 042/2017 "O bezpečnosti zařízení pro dětská hřiště"
TP EAEU 043/2017 "O požadavcích na protipožární bezpečnost a protipožární prostředky"

TP EAEU 044/2017 "O bezpečnosti balené pitné vody, včetně přírodní minerální vody"

TP EAEU 045/2017 "O bezpečnosti oleje připraveného k přepravě a (nebo) použití"

TP EAEU 046/2018 "O bezpečnosti hořlavého zemního plynu připraveného k přepravě a (nebo) použití"

TP EAEU 047/2018 "O bezpečnosti alkoholických výrobků"

TP EAEU 048/2019 "O požadavcích na energetickou účinnost zařízení spotřebovávajících energii"

bottom of page