top of page

PRŮMYSLOVÁ BEZPEČNOST

Co je to expertíza průmyslové bezpečnosti technických zařízení?

 

Expertíza průmyslové bezpečnosti technických zařízení - postup posuzování shody technických zařízení a strojů požadavkům federálních pravidel a předpisů v oblasti průmyslové bezpečnosti, jestliže technický předpis nestanoví určitou formu hodnocení.

Znalecký posudek průmyslové bezpečnosti - je dokument, který obsahuje závěry expertízy průmyslové bezpečnosti, včetně výsledků shody / neshody strojů a zařízení požadavkům průmyslové bezpečnosti.

Jaká technická zařízení jsou objektém expertizy průmyslové bezpečnosti?

Technická zařízení, které se používají v nebezpečných výrobních objektech (NVO) a vykazují známky nebezpečí, které jsou definovány v příloze č.1 Federálního zákona č. 116 "O průmyslové bezpečnosti nebezpečných výrobních objektech", podléhají posouzení průmyslové bezpečnostní.

"Nebezpečný výrobní objekt (NVO)" - podle federálního zákona ze dne 21. července 1997 № 116-FZ "O průmyslové bezpečnosti nebezpečných výrobních objektu" jsou podniky nebo výrobní závody, oddělení, plošiny a další zařízení, stanovené v dodatku č.1 k tomuto zákonu. 

Vypracování odůvodnění bezpečnostní

 

Odůvodnění bezpečnostní je součástí potřebných dokladů pro certifikaci strojů a zařízení na shodu s požadavky technických předpisů celní unie TP CU 010/2011 „O bezpečnosti strojů a zařízení“ a TP CU 032/2013 „O bezpečnostní zařízení, která provozuje pod přetlakem“.

Odůvodnění bezpečnostní strojů a zařízení se připravuje na základě požadavků stanovených:

 • technickými předpisý TP CU 010/2011 a TP CU 032/2013

 • GOST R 54122-2010 "Bezpečnost strojů a zařízení".

Obsah dokumentu „Odůvodnění bezpečnost strojů a zařízení“

 1. Krycí list - obsahuje název a / nebo symbol označení zařízení;

 2. Úvod - obsahuje obecné informace: název zařízení, jmenování, atd;

 3. Hlavní parametry a vlastnosti zařízení;

 4. Obecné principy bezpečnostní zařízení;

 5. Požadavky na spolehlivost;

 6. Požadavky na technický personál;

 7. Analýza rizik používání zařízení;

 8. Požadavky na bezpečnost při uvádění do provozu zařízení;

 9. Požadavky na řízení bezpečnosti v provozu zařízení;

 10. Požadavky na řízení kvality pro bezpečný provoz zařízení;

 11. Požadavky na řízení ochrany životního prostředí v průběhu uvádění do provozu, provozu a likvidaci zařízení;

 12. Požadavky na řízení a analýzu bezpečnostních informací při uvedení do provozu, provozu a likvidaci zařízení;

 13. Bezpečnostní požadavky pro likvidaci zařízení.

"Odůvodnění bezpečnostní" - dokument obsahující analýzu rizik, stejně jako informace z konstrukční, provozní a technologické dokumentace o minimálních opatření potřebných k zajištění bezpečnosti, který doprovázejí stroje a (nebo) zařízení ve všech fázích životního cyklu, a je doplněny informacemi o výsledcích posouzení rizik během provozní fáze po generální opravě.​

Naše společnost poskytuje profesionální služby ve všech aspektech průmyslové bezpečnosti, včetně:

 • zajištění expertizy průmyslové bezpečnosti technických zařízení,

 • přípravy znaleckého posudků průmyslové bezpečnosti s registrací v Rostechnadzoru,

 • přípravy odůvodnění bezpečnostní.

 

Naši odborníci mají bohaté zkušenosti v přípravě odůvodnění bezpečnostní.

Doba zpracování dokumentu cca 2-3 týdny.

bottom of page